چگونه تصمیم درستی برای ازدواج موفق بگیریم؟

طالع بینی و پیشگویی ازدواج

تصمیم گیری منطقی چیزی است که شما به آن احتیاج دارید. یعنی بتوانید براساس فکر و منطق جلو بروید و تلاش کنید همه‌ اطلاعات موردنیاز را جمع‌آوری کرده و بعد از سبک و سنگین کردن تصمیم بگیرد. برای گرفتن یک تصمیم منطقی باید هیجانات، عواطف، وابستگی ها، اضطرار و تایید گرفتن از دیگران را کنار گذاشت و با بررسی پیامدهای احتمالی انتخاب آگاهانه قدم برداشت.

با انتخاب تان رو به رو شوید

بر مساله ازدواج تان تمرکز کنید و به جمع‌آوری اطلاعات بپردازید. این اطلاعات شامل اطلاعات از خودتان (شناخت خود، روحیاتتان، انتظاراتتان از زندگی مشترک، اهداف و انگیزه هایتان در زندگی شخصی و زندگی مشترک) و اطلاعات از طرف مقابل (باز هم همان هایی که درباره خودتان شناختید، این بار درباره طرف مقابل کسب کنید) و ویژگی های این ازدواج. پیامدهای آن، مشکلات احتمالی و…

از چه راهی انجام دهید؟

ازدواج کردن هم مثل دیگر تصمیم های ما نیازمند روش شناسی است. یعنی بدانید چه باید بکنید تا تصمیمتان به بهترین شکل انجام شود. چطور طرف مقابل را بشناسید، چطور مرحله به مرحله به هم دیگر نزدیک شوید، چطور در دل فرد مورد نظر نفوذ کنید و چطور پروژه ازدواج را به سرانجام برسانید.

حتی جزئیاتی مثل دخل و خرج قبل و بعد از ازدواج، روش هماهنگی با خانواده همسر، حل مشکلات زندگی مشترک و… هم در این مرحله باید مورد فکر و بررسی قرار گیرند.یک روش خوب در این زمینه بارش فکری است. یعنی با آزاد گذاشتن فکر همه‌ گزینه‌های احتمالی را در نظر بگیریم؛

حتی گزینه‌هایی که در نگاه اول غیرمنطقی یا غیرممکن باشند. بعد از بارش فکری می توانید روش های درست تر را برگزینید. از بارش فکری در مرحله رو به رویی با انتخاب هم می توانید استفاده کنید تا تمام پیامدهای این ازدواج را اعم از ممکن و غیر ممکن بسنجید و سپس به بررسی هر کدام، شدت تاثیری گذاری شان و راه حل های ممکن برای آنها بپردازید.

اگر انتخابتان منطقی بوده و با برنامه ریزی جلو رفته اید نباید نگران چیزی باشید. می توانید یک بار دیگر موضوع را از اول مرور کرده، نگرانی هایتان را بنویسید و برای آنها پاسخ های منطقی پیدا کنید. با توکل به خدا و اعتماد به مشورت هایی که گرفته اید و تحقیق هایی که کرده اید، جلو بروید و تصمیم تان را عملی کنید

راهنمایی و مشورت با دیگران

درباره ازدواج مشورت با افراد آگاه و کسانی که در این زمینه تجربه موفق و کافی دارند ضروری است. مشاوره ازدواج را هرگز فراموش نکنید. مشاور با تجربه شما را از مسایلی آگاه می کند که هیچ کس دیگر نمی تواند در رابطه شما متوجه آن شود. حتی خودتان.

متعهد باشید

بعد از آنکه تصمیم را گرفتید، متعهد باشید و مسئولیت های آن را به عهده بگیرید. ممکن است بعد از تصمیم گیری گاهی شک و دو دلی به سرا‌غ‌تان بیاید. حتی ممکن است گاهی دلسرد شوید. این تا حدی طبیعی است و در هر تصمیم گیری این پشیمانی ها وجود دارد. اگر انتخابتان منطقی بوده و با برنامه ریزی جلو رفته اید نباید نگران چیزی باشید.

می توانید یک بار دیگر موضوع را از اول مرور کرده، نگرانی هایتان را بنویسید و برای آنها پاسخ های منطقی پیدا کنید. با توکل به خدا و اعتماد به مشورت هایی که گرفته اید و تحقیق هایی که کرده اید، جلو بروید و تصمیم تان را عملی کنید.برخی از مسائل در زندگی سیاه یا سفید هستند و تصمیمگیری درباره آنها آسان است.

اتومبیلی با سرعت زیاد به سمت شما میآید که راننده آن متوجه شما نیست. شما برای اینکه زنده بمانید، از مسیر حرکت آن اتومبیل کنار میروید و مطمئن هستید که تصمیم درستی گرفته اید. اما در مورد مسائل خاکستری چه باید کرد؟ باید ازدواج کنیم یا خیر؟ تصمیم درباره اینکه با چه کسی ازدواج کنیم، جزو مسائل خاکستری و پیچیده و زیبای زندگی بشری است.

اشخاصی که به زندگی نگاهی ساده یا سادهانگارانه دارند، معمولاً سعی میکنند درست و صحیح تصمیم بگیرند؛ اما بعضی از افراد در زمان تصمیمگیری مانند خرگوشی هستند که وقتی نور چراغ اتومبیل به آنها تابیده میشود، بی حرکت و فلج میشوند. حال چه کنیم که ما هم مانند خرگوش در زمان تصمیمگیری برای ازدواجمان به قول معروف «هنگ» نکنیم.

برای اینکه بتوانیم یک تصمیم درست بگیریم، باید سه مرحله زیر را مدنظر قرار دهیم:

۱٫ تحقیق؛

۲٫ مشورت؛

۳٫ ارزیابی و نتیجه گیری

تحقیق در امر ازدواج موضوعی اساسی و مهم است، که به صورت کامل و جامع در مراحل گذشته به بررسی آن پرداختیم و تمام سطوح آن را با دقت و حوصله شرح دادیم. اول باید نتایج حاصل از این تحقیقات را بهدرستی دسته بندی کرد، سپس به مقایسه آنها با صحبتهای انجام شده در جلسه حضوری پرداخت و درنهایت به ارزیابی موارد مختلف و بررسی میزان صداقت فرد مورد نظر پرداخته شود. با رعایت این نکات، ما در رابطه با فرد مقابل به یک پیشفرض مناسب و تا حدود زیادی صحیح دست پیدا کرده ایم. حال زمان آن رسیده که قدم را فراترنهاده و وارد مرحله بعدی یعنی مرحله مشورت با دیگران و به خصوص اهل فن شویم.

نقش مشاوره و مشورت در ازدواج

اگرچه ازدواج و تشکیل خانواده امری مقدس و باارزش است؛ اما باید گفت این ارزش وابسته به حفظ و دوام آن است. ازدواجی که منجر به طلاق شود، از ارزش خاصی برخوردار نبوده و باعث سرزنش زوجین نیز میشود.

اما چه مسائلی باعث میشود برخی از زوجها که غالباً با عبارت «تنها مرگ ما را از یکدیگر جدا میکند»زندگی مشترک خود را آغاز میکنند، پس از مدتی با مشکلات زیادی روبه رو میشوند و درنهایت به جای مرگ، طلاق آنها را از هم جدا میکند؛ کار آنها بهجایی میرسد که نسبت به هم پرخاش و نزاع نموده و در مواردی کار به متارکه و طلاق می انجامد.برخی از زوجهای جوان اطلاعاتشان از امکانات و تواناییهای یکدیگر بسیار محدود و ناقص است و از آغاز با دیدی غلط وارد زندگی زناشویی میشوند،

آنها از زندگی مشترک برای خود بنایی رؤیایی و سراسر ایده آل تصوّر میکنند و با این دید وارد زندگی جدید میشوند؛ اما پس از گذشت چند ماه و یا حتی چند سال، تازه به فکر حسابرسی و ارزیابی یکدیگر میافتند. آنها پس از کشمکشهای فراوان، به این نتیجه میرسند که آنچه تاکنون تصور کرده اند باطل و بی حساب بوده و این سرآغاز مشکلات جدیتری است.

بنابراین، تشکیل زندگی زناشویی مرحله انتقالی دشوار و پیچیدهای است؛ چراکه ازدواج مستلزم از نو تعریف کردن افراد برای خود و توسط والدینشان است.

در ازدواج زن و مرد نیاز دارند خود را در قالب نقشهای جدید بپذیرند و این مهم بدون آگاهی از مسائل مختلف مربوط به زندگی زناشویی و خصوصیات متفاوت زن و مرد امکانپذیر نیست پژوهش ها و شواهد بسیاری نشان میدهند که در جوامع امروز، زوجهای جوان در اوایل زندگی با مسائل و مشکلات گوناگون و گاه شدیدی مواجه هستند.

بنابراین پیشنهاد اصلی و اساسی، بهره مندی از مشاورهپیش از ازدواج است تا زن و مرد با آگاهی هرچه بیشتر نسبت اهمیت ازدواج و همچنین شناخت ویژگی های خود و همسر آینده خود، به این دوره پویا و شکوفا با آرامش بیشتری گام نهند.به طور کلی، یکی از محورهای اصلی تصمیم گیری در امر ازدواج مشورت است، در این زمینه توجه شما را به نکات زیر جلب میکنیم:

۱٫ مشورت باعث میشود که از تجارب دیگران در زندگیمان استفاده کنیم و همه مسائل را خود تجربه نکنیم؛

۲٫ به خاطر داشته باشیم که مشاور فقط راههای درست را به ما نشان میدهد و انتخاب و تصمیم گیری در مورد انتخاب راه، دست خودماست؛

۳٫ کسی که روحیات، علایق و رفتارهای فردی و اجتماعی شما را به خوبی میشناسد و باتجربه، رازدار و آگاه به مسائل و مشکلات ازدواج است، بهترین شخص برای مشاوره است که میتواند فامیل، دوست، استاد و معلم باتجربه هم باشد؛

۴٫ گاهی اوقات دوستان و همسایگان دانا در مشورت دادن به شما درباره مسائل و دغدغه های فکری همتراز شما صحبت میکنند؛ این موضوع از جهاتی مفید است اما کافی نیست. پس بهتر است در این رابطه از افراد با تجربه تر بیشتر یاری بخواهید؛

۵٫ در مشورت نتیجه قانع کننده بحث مهم است نه تعداد مشاوران؛

۶٫ در اسلام پنهان کردن خواستگاری سفارش شده است، اما این به معنی مشورت نکردن و ناآگاهانه تصمیم گرفتن نیست؛

۷٫ تجربه نشان داده است که مشورت باعث تصمیمگیری درست و به موقع میشود. بنابر فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله: «هیچکس به مشورت با دیگری نپرداخت مگر اینکه به راه درست راهنمایی شد»؛

۸٫ مدت مناسبی را برای مشورت کردن انتخاب کنید. نباید عجله کنید، زیرا انتخاب کسی که همتای شما باشد و در کنار او بتوانید زیر یک سقف در آرامش زندگی کنید زمان کافی را میطلبد؛

۹٫ برای مفیدبودن مشورت، شما هم باید مسائل و نقاط ابهام را در مورد گفته ها و شنیده ها به خوبی بیان کنید و تنها مشاور خوب کافی نیست؛

۱۰٫ مشاوران خوب و دانا به راحتی میتوانند نقاط ابهام ذهن شما در موارد خاص، برطرف کنند؛

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *