واکنش های جنسی در روابط جنسی

رفتاری که موجب کاهش تمایلات جنسی میشود؟به کلیه تغییرات فیزیولوژیکی اطلاق می شود که در جریان یک عمل جنسی در بدن ایجاد می شوند. این تغییرات دارای چهار مرحله مشخص زیر می باشند که مجموعا چرخه پاسخ جنسی را تشکیل می دهند:

۱- برانگیختن یا انگیزش:

انگیزه بنا بر تعریف عینی حالتی فرضی در موجود زنده است که کارکرد آن تبیین انتخابها و رفتار معطوف به هدف است و بنابر تعریف ذهنی به صورت آرزو یا میل تجربه می شود. انگیزه از نظر بنیادی، هر آن چیزی است که موجود زنده را به حرکت وا می دارد. میل جنسی انگیزه ای پیچیده است. اساس آن سائق جنسی ذاتی است یعنی سائقی زیستی که تا حدودی به وسیله هورمونهایی خاص کنترل می شود. علاوه بر این بیان میل جنسی تا حدود زیادی زیر تاثیر سائق های آموخته (اکتسابی) قرار دارد که با ففرهنگ خاص و تجارب رشد خاص فرد ارتباط دارند. بنابراین ممکن است سائق زیستی اصلی که ما آن را سائق جنسی می دانیم به صورتهای گوناگون خود را نشان دهد.

۲- برانگیختگی ممتد و یکنواخت یا پلاتو:

این مرحله در نتیجه تحریک روان شناختی (تخیل یا وجود شیء معیوب) یا تحریک فیزیولوژیک (نوازش یا بوسه) یا ترکیب هر دو ظاهر می شود. این مرحله با احساس ذهنی لذت جنسی و دگرگونی های فیزیولوژیک همراه آن مشخص می شود.

۳- اوج لذت جنسی یا اورگاسم:

این مرحله عبارت است از اوج لذت در تحریک جنسی همراه با رفع تنش جنسی و انقباضهای موزون عضلات میاندوراهی و اعضای تولید مثل لگنی.

۴- فرونشینی:

این مرحله با رفع احتقان آلت تناسلی مشخص می شود که بدن را به حالت سکون پیشین باز می گرداند. اگر اورگاسم دست دهد مرحله رفع احتقان سریع است و اگر روی ندهد ممکن است مرحله فرونشینی بین ۲ تا ۶ ساعت طول بکشد و با تحریک پذیری و ناراحتی همراه شود. فرونشینی پس از اورگاسم با احساس ذهنی خوشی، آرامش کلی، نشاط و انبساط عضلانی مشخص می شود. در پی فرونشینی، مرد یک دوره عدم تحریک پذیری دارد که ممکن است چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد. در طول این دوره، مرد توان اورگاسم دیگری ندارد. در زن دوره عدم تحریک پذیری وجود ندارد و زن می تواند اورگاسم های چندگانه و پی در پی داشته باشد. در چرخه پاسخ جنسی، تفاوتهای فردی بسیار است و معمولا زنان این چرخه را قدری کندتر از مردان طی می کنند. این چرخه در بسیاری از زنان حدود ده تا بیست دقیقه طول می کشد در حالی که اکثر مردها در عرض دو الی چهار دقیقه آن را می گذرانند. بنابراین شایسته ا ست که طرفین در جستجوی روشهایی باشند تا زن پیش از مرد به اوج لذت جنسی برسد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *