موفقیت باعث تقویت انگیزش می شود

چرا لازم نیست کودک به آغوش دیگران برود؟شاید شگفت آور به نظر برسد که موفقیت را یک مرحله بشناسیم با وجود این در فرایند انگیزش موفقیت به عنوان آخرین مرحله تعریف شده است. این امر از آن جهت مهم است که ما توانسته ایم چرخه ی انگیزش را کامل کنیم و موفقیت باعث تقویت انگیزش می شود. اگر رسیدن به هدف یا مقصد را اعلام نکنیم نمی توانیم لذت پیشرفت را که به ما انرژی می دهد تا در زمان مناسب به سمت جلو به پیش برویم احساس کنیم. در غیر این صورت احساس حاکم بر فرایند کار علی رغم رضایت بخش بودن نتیجه آن، توام با ناخرسندی و شکست خواهد بود زیرا تلاش و پیشرفت به قدر کافی مطلوب نیست. این است وضع بغرنج فرد کمال طلب. وقتی انگیزش بر اثر شور و شوق برای بهسازی خود- و نه برای خودشکوفایی- تحریک می شود همیشه برای پیشرفت بیشتر مجال و فضایی وجود دارد تا ثابت شود که این خود جدید و قابل قبول واقعی است. هنگامی که مطمئن نباشیم به شواهدی نیاز داریم که هر چه بیشتر تکرار شود. برای همین است که کمال گراها غالبا گرفتار کارهایی یکنواخت هستند که به خودشان تحمیل می کنند.

برای دستیابی واقعی به بیشترین پاداش و مزایا بسیار حائز اهمیت است که موفقیت برای کودک یا جوان ادامه داشته باشد و از او سلب نشود. بدین منظور باید یکی از والدین علاقه مند با کودک صحبت و از او قدردانی کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *