برچسب: آذری در آسمان

آذری در آسمان

آذری در آسمان

در ۱۹۷۵ یک چوب‌بر( الوار ساز) آریزونایی به نام تراویس والتون بنا بر ادعای برخی طی مواجهه با یک بشقاب‌پرنده برای پنج روز