برچسب: آرم هیتلر

آرم هیتلر یا گردونه ی مهر

آرم هیتلر یا گردونه ی مهر

شما این نشان را به چه چیزی می شناسید ؟؟!!

باید بپذیریم که امروز این نشان که موسوم به « صلیب شکسته » است ، سمبولی برای نژاد پرستان شده است .