برچسب: آزار جنسی

در جمع‌های کاری چطور باید رفتار کنیم؟

آیا مردان هم در محل کار مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند؟

در نوع غیرمستقیم محل کار چنان مملو از ارجاعات، رفتارها و گفتارهای جنسی است که باعث معذب شدن، احساس ناامنی و آزار بخصوص برای زنان می‌شود.

هرروز ۴۰ کودک در آلمان مورد اذیت جنسی قرار می گیرند

گزارش های زیادی از آزار و اذیت جنسی کودکان در سطح جهان منتشر می شود از جمله در کشور آلمان روزانه ۴۰ کودک مورد اذیت و سوء استفاده جنسی قرار می گیرند،