برچسب: آسانسورها

نسل آینده آسانسورها

نسل آینده آسانسورها

یک شرکت آلمانی درصدد است که نسل جدیدی از آسانسورها را به مرحله طراحی و ساخت برساند و امیدوار است ایده خود را تا پایان سال ۲۰۱۶ رونمایی کند.