برچسب: آسانسور

بازیاب انرژی آسانسور

کاهش ۴۵ درصدی هزینه برق با سیستم بازیاب انرژی آسانسور

سینا اسدعلی زاده مسئول دفتر برنامه توسعه انتقال فناوری و کارشناس ارشد انتقال فناوری در گفتگو با خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی