برچسب: آلودگی

پلاستیک

آیا هر روز خودروها را می‌خوریم؟

میکروپلاستیک‌ها بعنوان آلودگی وسایل نقلیه کمتر مورد بحث و تحقیق قرار گرفته‌اند. هر راننده‌ای معمولا لاستیک و چرخ خودروی خود را بازبینی می‌کند