برچسب: آموزش از راه دور

مدرسه‌ای به وسعت کره زمین

آموزش از راه دور، ابداع تازه‌ای نیست. تلویزیون، رادیو، و قبل‌تر از آن، مکاتبه با نامه از روش‌های انتقال علم بودند، اما اینترنت، نه تنها آموزش از راه دور، بلکه کل نظام آموزشی را متحول کرده و می‌کند.