برچسب: آموزش شناسایی مزاج

طبع خود را بشناسیم

طبع خود را بشناسیم

چگونه طبع خود را بشناسیم؟ بعضی افراد به طور طبیعی و ژنتیکی دارای طبع گرم و برخی افراد دارای طبع سرد هستند. افراد دارای طبع گرم گرمایی هستند، تحمل گرما را ندارند و در...