برچسب: آنوناکی

آنوناکی

واقعیتهایی دربارۀ آنوناکی های باستانی !

بنابر نوشه های متعدد باستانی که درسال های اخیر نوشته شده است، صدها هزارسال پیش ، قبل ازاینکه تاریخ نوشته شود!، تعدادی ازبیگانگان باستانی از موجودات فضائی

الواح سومری

نامنامه پادشاهان سومر، واقعیتی افسانه ای

همانطور که از الواح کشف شده از سومریها بر میآید داستانهایی در مورد خدایانی فرازمینی به نام آنوناکی نقل شده که نشان دهنده سفر تمدنی بیگانه در پانصد هزار سال پیش به زمین است.

آیا آنوناکی ها خالق انسانند، یا سومریها خیال پرداز بوده اند؟

چندی پیش در برسیهایی در مورد متون و الواح بجا مانده از سومریان دریافتیم که آنها به خدایانی فرازمینی اعتقاد داشتند. و همچو تمدن های باستانی پیشرفته آمریکا ریشه خلق انسان را به فرازمینی ها نسبت داده اند.

آیا ما نوادگان آنوناکی هستیم؟

در بین نظریه پردازان فرازمینی، آنوناکی ها جایگاه ویژه ای دارند. تا جایی که برخی آنها را خدایان میدانند و خلقت بشر و تکاملش را به نوعی به آنها مرتبط میسازند.

نظریه پردازان فضانوردان باستان : دانشمندان خانه اجدادی همه انسانها را در جنوب آفریقا ردیابی کردند

این خبر بلافاصله برای کسانی که از نظریه فضانوردان باستان پیروی می کنند ، آشنا به نظر می رسید ، زیرا طلا قسمت اصلی داستان است. طبق ترجمه های لوح های خط میخی سومری ،آنوناکی های غول پیکر با طول عمر زیاد ، صدها هزار سال پیش برای استخراج معدن طلای خود به زمین آمدند

آنوناکی

بازگشت خدایان

برخی معتقدند، نشانه ها حاکی از آن است که بازگشت نژاد بیگانه Anunnaki آنوناکیان که در افسانه‌های سومریان باستان به عنوان خالقین انسان شناخته میشدند قریب الوقوع است!

افسانه مردم مورچه ای از هوپی های بومی آمریکا و ارتباطشان با آنوناکی ها

هرچه بیشتر به متن ها و داستان های باستانی از سراسر جهان نگاه کنید ،چیزهای شگفت آوری می بینید .برخی آنقدر چشمگیر هستند که برای نادیده گرفتن آنها تلاش زیادی صورت می گیرد ، اما این کاری است که بسیاری از افراد انجام می دهند

روایت پیدایش نسل انسان توسط موجودات فضایی در کتیبه‌های سومر باستان!

بر اساس ترجمه آثار بر جای مانده از کتیبه‌های ۲۰ هزار ساله‌‌ی تمدن سومر باستان، پیدایش نسل انسان توسط موجودات فضایی صورت گرفته است!