برچسب: آنوناکی

سومر

سنگ نگاره ی سومری

سنگ نگاره ی سومری هزاره ی چهارم قبل از میلاد این تصویر صورت ابتدایی ارابه ی پرنده ی ایزدان سومری آنوناکی توجه کنید  این نقش۳۵۰۰ سال از نشان فروهر  قدیمی تر است!

افسانه مردم مورچه ای و ارتباط آنها با آنوناکیان

خدای آسمان بابل آنو نام داشت.  کلمه هوپی برای Ant و آنو بکار برده میشود.  Ant ریشه کلمه هوپی ناکی است که به معنی دوستان است.  بنابراین، Hopi Ánu-Naki یا دوستان Ants ممکن است همان

آنونا - موجوداتی از ستاره در متون سومری

آنوناکی – موجوداتی از ستاره در متون سومری

آنونا ، به عنوان آنوناکی شناخته می شود ، شخصیت های اصلی در داستان بازدیدکنندگان باستانی از فضا هستند که بر روی سیاره ما فرود آمدند ، بشریت را ایجاد کردند ، به آن تمدن دادند

آنوناکی

شجره نامه خدایان آنوناکی

شما متوجه خواهید شد خدایی که در کتاب مقدس(مجموعه کتاب های یهود و مسیح) سخن گفته، در واقع خدایان مختلفی( آنوناکی) بودند.

آنوناکی

سیستم ذهنی آنوناکی

سیستم ذهنی آنوناکی، اصطلاحی است که در فضانوردی باستانی و تمرینها و دانش ذهنی برای رسیدن به فاز بالاتری از تفکر و روشنبینی استفاده میشه.

آنوناکی

بازگشت خدایان

برخی معتقدند، نشانه ها حاکی از آن است که بازگشت نژاد بیگانه Anunnaki آنوناکیان که در افسانه‌های سومریان باستان به عنوان خالقین انسان شناخته میشدند قریب الوقوع است!

آنوناکی را می بینید که به صورت واقعی جن ترسیم شده اند در کنار انسان.

شجره نامه آنوناکی

شما متوجه خواهید شد خدایی که در کتاب مقدس(مجموعه کتاب های یهود و مسیح) سخن گفته، در واقع خدایان مختلفی( آنوناکی) بودند.