برچسب: آهنگ کلام

عناصر غیرگفتاری

۵۵-۳۸-۷؛ فرمولی برای بهتر شنیده شدن

عناصر غیرگفتاری نقش بزرگی در ارتباطات انسانی بازی می‌کنند. پژوهش آلبرت محرابیان، روانشناس آمریکایی نشان می‌دهد