برچسب: آی یو دی

روش جلوگیری IUD چگونه است + نحوه ی عمل

یکی از روش های جلوگیری از بارداری روش IUD است. این روش جز مطمئن ترین روش های پیشگیری از بارداری است و احتمال خطای آن فقط ۱ درصد می باشد