برچسب: ابراز خشم

چرا و چه موقع خشم مناسب است

تحقیقات نشان می دهند زندگی شما می تواند با خشم کوتاه تر شود. روان شناسی به نام جان برفوت میزان خصومت طلبی ۱۱۸ دانشجوی حقوق را اندازه گیری کرد.