برچسب: ابزارهایی سنگی

کشف قدیمی‌ترین مورد جراحی در جمجمه یک گاو

بشر درحدود ۵۰۰۰ سال پیش با استفاده از ابزارهایی سنگی در جمجمه یک گاو حفره‌ای ایجاد کرده‌است، تا اولین نشانه از جراحی جمجمه در حیوانات را از خود به جا بگذارد.