برچسب: اثرات زیست محیطی

ساختمان سبز

ساختمان سبز

بررسی‌ها نشان داده استخراج مواد خام، فرآیندهای عمل‌آ‌‌وری و حمل و نقل مواد برای انجام یک طرح ساختمان‌سازی دارای اثرات قابل توجهی برای محیط زیست است.