برچسب: احتمال حمله قلبی

احتمال حمله قلبی شما چقدر است؟

حمله قلبی خبر نمی کند، با این حال، به گفته دکتر آرتور آگاتستون، پزشکان امروز می گویند با دقت بسیار بیشتری نسبت به گذشته می توانند بگویند که احتمال بروز حمله قلبی در چه افرادی بیشتر است.