برچسب: اخبار نجوم

برکسیت عرصه فضایی: جدل بریتانیا با اتحادیه اروپا بر سر گالیلئو

اتحادیه اروپا می‌گوید، با خروج بریتانیا از این اتحادیه، این کشور به یک کشور ثالث (غیر عضو) تبدیل می‌شود؛ بنابراین مشارکت آن‌ها در پروژه‌ی گالیلئو نیاز به یک توافق جدید دارد.

رمز گشایی اسرار جهان

جهان پس از انفجار بزرگ هنوز هم یک معما است. راه دست‌یافتن به زمان جهان اولیه، استفاده از امواج رادیویی است.