برچسب: اختلال اضطرابی

مذاکره

درمان ها و نتایج اختلال های اضطرابی

اختلال های اضطرابی کودکی ممکن است تا نوجوانی و اوایل بزرگسالی ادامه یابند و ابتدا به رفتار اجتنابی ناسازگارانه و بعد به افزایش تفکر و رفتار غیر عادی یا ناتوانی در جور بود با گروه همسال منجر شوند.

پروبیوتیک‌ها به کاهش سطح قند خون کمک می‌کنند

تشدید اضطراب و مصرف داروهای محرک

هر چند ADHD همراه با یک اختلال اضطرابی نیز به خوبی قابل درمان است ولی به دلیل پیچیدگی موقعیت، بیمار حتما باید تحت نظارت یک روان پزشک متبحر باشد. در صورت همبودی ADHD و اختلالات اضطرابی،