برچسب: ادوارد اسنودن

‍ ما و فرازمینیان؛ نژاد رپتایل ها، صاحبین اصلی سیاره زمین!

نژاد رپتایل ها (خزندگان انسان نما) بزرگترین نژاد غیرانسانی با قدرت بی نهایت وسیعی هستند ، و چند صد میلیون سال است که بطور ترکیبی روی این سیاره سکونت دارند