برچسب: ارابه خدایان

اریک فون دانیکن

ماجرای اریک فون دانیکن و کشفیات او

اگرچه ماجرای دخالت موجوداتی هوشمند در گذشته تاریخ بشری از سیاراتی دیگر حتی قبل از اریک فون دانیکن هم مطرح بوده است اما به خاطر کتابی که سال ها پیش اریک فون دانیکن در این مورد نوشت