برچسب: استارتاپ

معرفی ۴YFN، پلتفرم استارتاپی کنگره جهانی موبایل

پلتفرم ۴YFN در حاشیه‌ی کنگره‌ی جهانی موبایل بارسلون فعالیت می‌کند. هدف از تأسیس آن، کمک به آشنایی استارتاپ‌ها با سرمایه‌گذاران و متخصصان است.