برچسب: استخدام از راه دور

سوالاتی که قبل از استخدام لازم است از کارمند دورکار بپرسید

مدیران و صاحبان مشاغل به این نتیجه رسیده اند که استخدام کارمندان دورکار به صرفه تر است و تمام کارهایی را که می شود از راه دور و اینترنتی انجام داد را به افراد دور کار واگذار می کنند.