برچسب: اضطراب

ترس معمولی

آیا ریشه ترس ها خانوادگی و ارثی است؟

در حقیقت هر دو عامل طبیعی و اکتسابی، ترس از این ابزار دندانپزشکی را در آنها همیشگی و ماندنی کرده است و هر دو عامل طبیعی و اکتسابی در ترس نقش داشته اند،

دوستی با احساسات

فرایند بهبود احساسات به گونه ای است که تمام طول عمر از آن استفاده می کنید

بررسی احساسات خودجوش

هر کس باید چالش ها و مسائل سخت زندگی خود را مدیریت کند. هر فردی بسته به تجارب، انتظارات و دیدگاه شخصی اش واکنش متفاوتی نسبت

اختلالات اضطراب آور

اختلالات اضطراب آور عبارت است از مجموع اختلالات همراه با نگرانی شدید که به صور مختلف خود را نشان می دهد

جمع هراسی

جمع هراسی یا اضطراب اجتماعی با اضطراب پایدار در موقعیت‌های اجتماعی مشخص می‌شود. هراس اجتماعی