برچسب: امواج مغزی

امواج مغزی چیست؟ چگونه ذهن افراد را کنترل کنیم؟ کنترل ذهن با امواج دلتا، آلفا، بتا، گاما…

در سال ۱۹۲۸ هانس برگر،توسط دستگاه اختراعی خود یعنی موج نگار مغزی، کشف کرد که جریان تولید شده توسط مغز را بصورت موج تناوبی است.

تکنولوژی امواج بینورال چیست؟

بی گمان یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت در هر فعالیت و رضایتی که از انجام آن فعالیت حاصل می شود به میزان آمادگی ذهنی شما در رویارویی با آن موضوع بستگی دارد تا بهترین واکنش

دسته بندی امواج مغزی با توجه به فرکانس آنها

 امواج مغزی انواع و کارکردهای متفاوتی دارند و برحسب فرکانس به انواع مختلف تقسیم می‌شوند (امواج سریع‌تر دارای فرکانس بیشتر، و امواج آهسته دارای فرکانس کمتر هستند). همه

چگونه زیبا شویم

چگونه برای مراقبه آمادگی پیدا کنیم

در این جا یک راهنمایی گام به گام جهت آمادگی برای مراقبه ارائه شده است. این پیشنهادها به شما کمک می کند برای انواع مختلف مراقبه آماده وید به ویژه تمرین هایی که در این فصل مطرح شده اند:

مغز انسان

امواج مغزی چه هستند؟

بنیان تمامی افکار و احساسات و رفتار انسان ریشه در ارتبات سلول های عصبی مغز ما به نام نورون است.