برچسب: انرژی خلاقه روحی

انرژی خلاقه روحی

سفر روح

شما باید این رو قبول کنین که دارای دنیایی درونی هستین ، باید این رو از همین الان به خودتون ثابت کنین که یک روح هستین ، از بندگان خدا هستی ، فنا ناپذیر هستین، و دارای دنیای درون

انرژی خلاقه روحی

انرژی خلاقه روحی

با وجود قدرت خلاقه باطنی انجام هر کاری و تحقق هر خواسته ای امکان پذیر است… با استفاده از این انرژی آفریننده می توان