برچسب: انعطاف پذیری عاطفی

مسئولیت پذیری در رابطه عاطفی

مسئولیت پذیری در رابطه عاطفی راز موفقیت و پایداری یک رابطه است، شما باید بدانید که رفتار و احساسات و افکارتان تاثیر مستقیم بر شریک عاطفی شما می گذارد و باید مسئولیت آن ها را بر عهده بگیرید.

مشکلات و آفات دوران نامزدی و روابط قبل از ازدواج

راهی برای استوار بودن یک رابطه دو نفره

برای برقراری ارتباط عاطفی در نظر می گیرند، خصوصیات شخصیتی و اخلاقی است.افراد در نهایت تلاش می کنند فردی را که انتخاب مخی کنند، حداقلی از خصوصیاتی را که در نظر دارند،

کاریزما

پرورش انعطاف پذیری احساسی

انعطاف یعنی باور می کنید که توانایی مدیریت موقعیت ها را دارید بدون آنکه آنها شما را در هم شکنند. انعطاف به صورت ناخودآگاه و خودآگاه ایجاد می شود.شما انعطاف را در دوران کودکی

فراموش کردن عشق

انعطاف پذیری عاطفی چیست؟

وقتی با چالش هایی روبرو می شوید که شما را از درون دگرگون می کند، چگونه به آن پاسخ می دهید؟ نحوه برخورد شما با احساساتان ، هر جنبه ای از زندگی شما را شکل می دهد.