برچسب: اولین فانوس دریایی

روشن کردن فانوس دریایی، تنها با ۲۴ شمع!

در مستندات معتبر، اولین فانوس دریایی، فانوس دریایی اسکندریه بوده است که در حدود ۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در جزیره فاروس مصر و در زمان بطلمیوس  ساخته شد.