برچسب: اکوسیستم آبی

مارماریس

انسان‌ها قوانین دریاها را تغییر داده‌اند

این اعتقاد وجود دارد که همه‌ی اشکال زندگی در اقیانوس‌ها، از پلانکتون‌ها گرفته تا ماهی‌های عظیم‌الجثه، از یک قانون ریاضی ساده تبعیت می‌کنند که بر اساس آن تعداد موجود از یک اُرگانیسم با اندازه‌ی آن تناسب دارد