برچسب: باز کردن چاکرا

سوخ آسانا

بازکردن چاکراها از طریق مدیتیشن‌های چاکراها با استفاده از مودراها و صداها

این مدیتیشنهای چاکرا از مودراها که حالات خاص دست هستند برای گشودن چاکراها استفاده می کنند. مودراها قدرت فرستادن انرژی بیشتر به چاکراهای خاص را دارند. برای تاثیر بیشتر، صداها نیز زمزمه می شوند.

یوگای احیا کننده

آونگ

برای تعیین وضعیت چاکراها چندین راه وجود دارد. ابتدا باید ببینید که کدامیک از طرق مذکور برای شما آسانتر و مفیدتر است.

سوخ آسانا

آموزش باز کردن چاکراهای انرژی

توجه داشته باشید که در باز کردن چاکراهای انرژی ، نیازی نیست بکوشید فعالیت چاکراهای پرکار را را کم کنید. چاکراهای پرکار تنها عدم فعالیت چاکراهای بسته را جبران می‌کنند. با باز شدن

سوخ آسانا

۱۰ راه انرژی بخشیدن به چاکراها

چاکراهای اصلی مراکز انرژی در حال چرخش هستند که به طور معمول ۳ تا ۴ اینچ قطر دارند و اعضای اصلی و حیاتی کالبد فیزیکی را کنترل می‌کنند و به آنها انرژی می‌دهند. چاکراهای اصلی درست

ورزشی برای چاکراها و فواید سوخ آسانا

انرژی های بدن انسان

بیو شیمیایی بدن از گرمای آزاد شده از واکنشهای شیمیایی غذاهایی که میخوریم بوجود می آید .کیهانی نوعی انرژی الکترومغناطیسی است که در همه جا وجود دارد . بدن ما نیز یکی از دریافت کننده های این نرژیست.

فرق پاکسازی ،چاکرا و باز کردن چاکرا

هنگامی که در مورد پاکسازی چاکراها صحبت می کنیم در مورد مجموعه فرآیندهای رفع اسندادهای انرژی، خالی کردن محتویات انرژی سرکوب و در نهایت باز شدن