برچسب: برنامه موبایل

دسترسی کاربران اندرویدی به تماس های ویدیویی Duo بدون نصب اپلیکیشن آن

اگر تا پیش از این، برای اینکه با دوستان و اعضای خانواده و فامیل خود، برای ارتباط از طریق تماس ویدیویی گوگلی Duo مجبور بودید ابتدا