برچسب: بیماری سل

باکتری سل

انواع مختلف بیماری سل

در مورد بیماری سل و راههای انتقال آن چه میزان اطلاع دارید سل به انواع سل انسانی ،گاوی و مرغی تقسیم می شود گاوها و پرندگان از مهمترین انتقال دهندگان این بیماری به شمار می روند مراقب تماس با حیوانات آلوده به این ویروس باشیدالبته سگ و گربه و حیوانات گوشتخوار نیز می توانند سل را به ما منتقل کنند.