برچسب: بیگانگان

آیا باید منتظر اخباری تکان‌‌دهنده درباره ارتباط یوفوها و بیگانگان باشیم؟

این روزها افکار عمومی جهان با این پرسش مواجه است که چرا هم‌زمان با خیزش موج تازه‌‌ در پوشش رسانه‌‌ای اخبار مربوط‌‌به رؤیت یوفوها،

پروژه سرپو

پروژه سرپو

ویکتور مارتینز کارمند سابق دولت آمریکا که در حال حاظر هماهنگ کننده ارتباطات ایمیلی و پیغام های الکترونیکی میباشد

پروژه سرپو

پروژۀ سرپو – برنامۀ معاوضۀ انسانهای کرۀ زمین با انسانهای کرات دیگر

در سال ۲۰۰۵ یک منبع ناشناس به یک گروه بحث بشقاب پرنده که توسط یکی از کارمندان سابق دولت آمریکا به نام ویکتور مارتینز سرپرستی می شد

فضانورد آمریکا: موجودات فضایی در دوران جنگ سردمانع بروز جنگ هسته ای شدند

فضانورد سابق آمریکایی و ششمین انسانی که قدم به سطح ماه گذاشت، مدعی شد که در دوران جنگ سرد میان اتحادجماهیر