برچسب: تئوری ریسمان

سیاهچاله‌

جسم و جرم که وارد سیاه چاله می شود چه اتفاقی برای ان می افتد

آیا به همین سادگی از پهنه هستی محو می شوند؟ یا اینکه سیاهچاله آنها را حفظ می کند؟ اینها مرزهای جنگ سیاهچاله اند نبردی بی بازگشت که برای مردانی که آن را شروع کردند .هرگز قابل تصور نبود

علت سه بعدی بودن فضا چیست؟

شاید هیچگاه این مسئله به ذهن تان خطور نکرده باشد که چرا جهان فقط سه بعد فضایی دارد، اما این سوال از خیلی وقت پیش فیزیکدانان را به چالشی جدی کشیده است. ایده ای که فیزیک

امواج گرانشی

امواج گرانش کلیدی برای درک ابعاد بالاتر

تئوری ریسمان تلاش می کند تا ابعاد فراترِ جهان مارا توضیح دهد اما اکنون فیزیکدانان می گویند که با کمک امواج گرانشی میتوان جایگاه این ابعاد را نیز شناسایی کرد