برچسب: تابوت عهد

ﺩﺭﻩ ﭼﺎﮐﻮ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ

بیگانگان باستانی: فصل اول – قسمت چهارم

در شمال غربی «نیو مکزیکو» مرکز وسیعی از خرابه‌های باستانی قرار گرفته که امروز «چاکو کَنیِن» نامیده میشود. ساخته شده از بلوکهای شنی و الوار، در زمانی بین ۹۰۰ و ۱۱۵۰ پس از میلاد .

تابوت عهد عتیق

‍ راز عظیم صندوق عهد

بر اساس کتاب خروج تابوت به دستور و راهنمایی خدا توسط موسی ساخته شد. این دستورات را موسی در طور سینا دریافت کرد. بر اساس عهد عتیق خدا از بین دو چروبیم که بر روی تابوت بود