برچسب: تبلیغات

حساب فیسبوک خود را غیرفعال

چطور از فیسبوک برای بازاریابی استفاده کنیم؟

دورکاری یک مهارت حرفه ای متمایز است و همانند هر مهارت حرفه ای دیگر مثل صحبت کردن یا مذاکره و یا تحلیل های مالی، در طول زمان و تجربه، تعمق شخصی، تمایل به بهبود مستمر، و کار سخت مداوم به دست می آید.

سودآوری کافی شاپ : چطور کافی شاپی سودآور داشته باشیم؟

حقیقت این است که داشتن یک کافی شاپ خاص ممکن است برای همه شدنی باشد، اما اداره کردن کافی شاپ که منجر به سوددهی قابل توجه شود، همیشه اتفاق نمی افتد.