برچسب: تجربه

فرزند

چگونه شفابخشی تان را سرعت بخشید

برای بسیاری از فرزندان خانواده های پر نظارت و مهار کننده، گامی ارزشمند برای شفا یافتن این است که درباره آنچه برایتان اتفاق افتاده است حرف بزنید.