برچسب: تخت جمشید

کنگ دژ روایات ملی نام مشترک تخت جمشید

 ور جمکرد یعنی دژ ساخته شده توسط جمشیددر میانه پارس قرار دارد. گرچه بخش وندیداد اوستا در فرگرد دوم خود به درستی جایجمشید تاریخی و ور وی را در سمت ایرانویج (

لیدوما مدفون در زیرخاک

لیدوما در شهرستان ممسنی استان فارس یکی از شهرهایی است که در میان گلنوشته های نوشته‌های هخامنشی و در میان ۲۶

تخت جمشید

تخت جمشید

آثار تاریخی و باستانی تخت جمشید در نزدیکی شهر مرودشت و در فاصله حدود ۶۰ کیلو متری شمال شرق شیراز قرار دارد