برچسب: ترس

ترس های فرزندان

ترس بی جهت یا فوبیا

کلمه فوبیا نشان دهنده مشکلات زیاد و همراه روانی است مثل ترس از مکان های شلوغagoraphobia،

راههای دوست داشتن خود

«زیبا بودن یعنی خودتان باشید. نیازی نیست دیگران تاییدتان کنند. خودتان باید خودتان را بپذیرید.» — Thich Nhat Hanh

ترس معمولی

از روی بند ترس‌هایت بپر!

بعضی از ترس‌ها بیشتر از بقیه مانع موفقیت ما هستند. ترس‌های شدید مثل طنابی دور توانایی‌ها پیچیده می‌شوند و