برچسب: تماس بیگانگان

علا ئم ربوده شدگان توسط بیگانگان

۸ راه تماس بیگانگان با ما

از چند سیگنال رادیویی ظریف گرفته تا هیولاهای بیگانه که کاخ سفیدرا بمباران می کنند ، داستان های علمی کاملاً با تصویری از بیگانگان در حال برقراری ارتباط با فانی ها ساخته شده است.