برچسب: تنبلی

کار

اهمال کاری چیست؟!

این طور نیست که یک روز صبح از خواب بیدار شوید و بگویید: “فکر می کنم که امروز دوباره اهمال کاری کنم”, بر عکس شما روزتان را با گفتن این جمله آغاز می کنید: “دیگر آن مسیر را نخواهم رفت و آن عادت

چگونه به جنگ تنبلی برویم و پیروز شویم

اینکه تنبلی می کنید،‌ اینکه هیچ کاری را کامل انجام نمی دهید و اینکه کلی کار نیمه کاره دارید عیبی ندارد. مهم این است که شما دارید این مطلب را می خوانید،