برچسب: جزیره ی اتلانتیس

فرشتگان

فرشتگان سقوط کرده

طبق گزارشی غیر معمول که توسط کمیته تحقیقات علمی نظامی نیروهای مسلح (ام.اس.سی) آماده شده است بیان می کند که کمک فوری هند، چین و برزیل برای دفاع از کشور در مقابل

شهر گم شده ی سواحل کوبا

جزیره ی اتلانتیس را میتوان بزرگترین شبهه ی دنیای امروز در خصوص واقعیت ان دانست، نام این جزیره اولین بار توسط افلاطون ذکر شد