برچسب: جستجوی حیات

فرازمینی ها

دانشمندان موسسه تحقیقاتی SETI عقیده دارند که در این قرن حیات بیگانه را کشف میکنیم !

«قصد داریم در این قرن، حیاتِ بیگانه را کشف کنیم». این جمله متعلق به ست شوستاک ،ستاره شناسِ ارشد موسسۀ تحقیقاتیِ جستجوی هوش فرا زمینی (SETI) می باشد که در سخنرانی

آثار حیات در انسلادوس

به نظر می رسد انسلادوس، قمر سیارۀ زحل (کیوان)، یکی از مساعدترین مکانها در منظومۀ شمسی برای جستجوی حیات باشد.