برچسب: جملات تاکیدی

زبان بدن در مصاحبه‌ شغلی

با بخشش دیگران سلامتی را برای خودتان به ارمغان بیاورید.

وقتی دیگران را مورد عفو قرار می دهید و آنها را می بخشید, به روح و جسمتان سلامتی ارزانی می دارید. باید افرادی که در حق شما بدی کرده اند را ببخشید تا به شادی و آرامش برسید.

ذهن

جملات تاکیدی قانون جذب

* وقتی من آگاه باشم, یعنی در زمان حال هستم و می دانم به چه چیزی فکر می کنم.

ذهن

نوشتن عبارت های تاکیدی

این شیوه, آمیزه ای از نوشتن عبارات تاکیدی, همراه با فرایند پالایش است که باید در کمال ظرافت در هم ادغام شوند.

اثر بخشی جملات تاکیدی به چه شکل است؟

شاید با خودتون بگید این جملات به ظاهر معمولی چطوری قرار زندگی شمارو متحول کنند؟ مگه می شه صرفا با تکرار یه سری جمله زندگی آدم تغییر کنه؟

شادی

پیش بسوی خوشبختی

قلمرو خوشبختی در احساس و اندیشه آدمی قرار دارد, خوشبختی یک احساس دونی و یک حالت روحی است.

پول

توانگری

زندگی بیرونی انسان تجلی زندگی درونی اوست, پس با آرام ساخت ذهن و تفکر از طریق مراقبه و تفکر مثبت جهانمان را زیبا کنیم.