برچسب: جن عاشق

شیطان

جن عاشق چیست؟

جن عاشق از اجنه سفلی میباشد و از نجاسات و خون تغذیه میکند و از آن جهت که علاقه زیادی به بدن شخص پیدا میکند به جن عاشق معروف میباشد به همین دلیل بدنبال راهی میگردد تا وارد بدن شخص گردد

شیطان

جن عاشق و علائم آن

?جن عاشق به جنی گفته می شود که بعد از همنشینی با انسان به او علاقه مند شده و حس تملک به او پیدا می کند. فرقی نمی کند این جن توسط یک جادو وارد بدن انسان شده باشد یا از راههای دیگر.