برچسب: جوانی

اکسیر جوانی

افسانه اکسیر جوانی به حقیقت پیوست

 دانشمندان یک واکسن آزمایشی را بر روی موش‌ها آزمایش کرده‌اند و توانستند سلول‌های پیر را از بدن آن‌ها حذف کنند و طول عمر آن‌ها را افزایش دهند.