برچسب: جورج آدامسکی

آدامسکی

ویلیام شروود می گوید آدامسکی به او گفته در سیاراتی در منظومه شمسی انسان هایی مثل ما زندگی می کنند

جورج آدامسکی،در دهه ۵۰ میلادی ادعا کرد که در صحرای کالیفرنیا با چند تن از ساکنان سیاره ونوس ملاقات کرده است و شاهدان