برچسب: حمام آفتاب

تابستان

چطور آفتاب بگیریم تا پوستمان آسیب نبیند؟

آفتاب گرفتن و برنزه شدن، خواهان زیادی دارد و بسیاری از افراد برای رسیدن به این هدف، در معرض نور مستقیم خورشید قرار می‌گیرند. اما این کار بدون رعایت نکات ایمنی، می‌تواند خطرات زیادی برای سلامتی پوس

آفتاب درمانی

نام دیگر آن حمام آفتاب است که توسط پزشکان هندی و یونانی و رومی بسیاز توصیه شده است .