برچسب: حوادث عجیب

غیب شدن هواپیما

۱۹۶۸،ماجرای عجیب ناپدید شدن ده دقیقه ای هواپیمای ۷۲۷ خطوط هوایی ملی از صفحه رادار …… رازی که سر به مهر ماند

در اواخر دهه ۶۰ میلادی ماجرایی عجیب و غیرقابل توضیح اتفاق می افتد.ماجرا از این قرار است که هواپیمای ۷۲۷ خطوط هوایی ملی

کشتی مارلبورو، کشتی ارواح

کشتی مارلبورو، کشتی ارواح

همین چند سال پیش بود که یک هواپیمای مسافربری مالزی با تمام خدمه و مسافران خود ناپدید و با وجود تلاش زیاد بسیاری مسئولین سرنوشت